Çözümler

 • Stratagies

   
 • Planning

   
 • Development

   
 • Investment

   

Yazılım Projeleri Uygulama ve Geliştirme

Özel Yazılımlar

Firmanızın verimliliğini ve üretkenliğini arttıran, kullanımı kolay,hata olasılığı sıfıra yakın, hızlı ve güvenilir bir şekilde verilerinizi barındıran, istediğiniz anda istediğiniz raporlamaları yapabileceğiniz, size özel yazılımlar geliştirmekteyiz. TREPON, kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize sunabilmek için objektif hareket eder.J2EE ve .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunmaktadır.

Analiz aşamasından sonra projelerinizin kavramsal ve görsel tasarımları, TREPON tarafından yapılır. Uygulama ve arayüz tasarımları, internet üzerinden yayınlanan tasarım amaçlı prototipler halinde görüşünüze sunulur. Geliştirilecek uygulamanın her bir arayüzü, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda oluşturulur. Projenin sağlayacağı faydalar,başlangıç aşamasında belirlenir. Teknik tasarımlar ve bilgi güvenliği tasarımlarının ardından, kodlama alt adımları, internet üzerinden yayınlanan geliştirme amaçlı prototiplere yansıtılır. Profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilen uygulama geliştirme projenizi başından sonuna dek izlemeniz mümkündür. 

Platform Bağımsız Seçimler

Bütün hizmetlerinde marka ve platform bağımsız hareket eden TREPON, size özel en ideal çözümü değer katacak biçimde şekillendirir. TREPON, bilgi teknolojilerini uygulanabilir kılmayı, farklı becerileri bir araya getirerek kesintisiz iş sistemleri sunmayı ve beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamayı hedefler

Proje Yönetimi

TREPON, her türlü uygulama geliştirme projesi için bir proje ekibi oluşturur. Bu ekip, proje yöneticileri; analiz, modelleme ve tasarım faaliyetlerinde sorumlu çözüm uzmanları; teknik mimari tasarımı yapacak ağ ve güvenlik uzmanları; sanat yönetmeni, görsel ve kavramsal tasarım uzmanları ile yazılım uzmanlarından oluşur, Proje, tümüyle TREPON ekibince gerçekleştirilebileceği gibi, ortak ekip ile birlikte bilgi ve deneyim transferi yapılarak da tamamlanabilir.TREPON, kurumunuzun kendi yürüttüğü yazılım projeleri için gözlem,danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunar. 

Süreç Yönetim Modeli

TREPON yüksek kalitede uygulamalar sunmak amacıyla, kendine has bir süreç yönetim modeli geliştirmiştir. Bu metodoloji, bir tür çerçeve (framework) olarak düşünülebilir. Süreç, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsünün (System Development Lifecycle) başlangıç kavramlarından uygulamanın tamamlanmasına kadar tüm aşamaları ve başarılı bir proje için gerekli olan uygulama geliştirme aktivitelerini içerir. Süreç yönetim modeli, TREPON? un deneyimlerinden yararlanılarak nesneye dayalı sistem geliştirme, interaktif tasarım ve prototip oluşturma gibi başarılı yöntemleri kullanacak şekilde tasarlanmıştır.

TREPON un süreç yönetim modeli, web tabanlı bir iletişim merkezi bünyesinde, belli erişim yetkileri dahilinde yürütülür. Görsel tasarım ve prototipler, internet ortamında görüşlerinize sunulur. Her tür çalışma ve doküman aynı portal üzerinden erişilebilir hale getirilir. Raporlar ve teknik tasarımlar da bu portal üzerinden yayınlanır. Ayrıca kurumsal tasarımlar, kurumsal kimlik ve görsel kütüphanesi de aynı şekilde sizin yönlendirmeleriniz için aynı portal üzerinden sunulur. 

Farklı Teknoloji ve Platformlarda Deneyim

TREPON proje geliştirme ve destek ekibi, J2EE ve NET ileri teknoloji platformlarında olduğu gibi C, C#,Visual Basic ve PowerBuilder gibi geleneksel uygulama araçlarında da derin bilgi ve uygulama birikimine sahiptir. Oracle 10g, IBM WebSphere ve Microsoft .NET sertifikalı yazılım uzmanlarımız gerek Java, gerekse .NET tabanlı projelerinizin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar; CASE ve modelleme araçlarını, yüksek teknolojiye dayalı uygulama geliştirme platformlarını ve global standartları kullanarak, yüksek performanslı ve etkin yazılımlar geliştirirler.

Teknik, Mimari ve Güvenlik Tasarımı

TREPON, yazılım geliştirme faliyetlerine ek olarak, yazılımın ve üzerinde çalışacağı platformun sistem ve topoloji tasarımını oluşturur; performans, büyüyebilirlik, erişilebilirlik ve kesintisizlik gibi ihtiyaçlarınızı dikkate alarak başarılı ve işleyen projelere imza atar. Tasarım esnasında, erişim ve yetkilendirme planlaması yapılır; iç ve dış kaynakların neden olabileceği tehdit ve risklere karşı güvenlik güvenlik tedbirleri alınır ve güvenlik standartlarına tam uyum sağlanır.

Devreye Alma ve Satış Sonrası Destek

Tamamlanan projelerin başarıyla uygulamaya konulması ve yürütülmesi için iyi planlanmış ve her an erişilebilir destek hizmeti sunulmalıdır. TREPON kusursuz müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla,internet temelli destek sistemini oluşturmuştur. Bu destek sistemi sahip olduğu delegasyon ve eskalasyon mekanizmalarıyla, destek hizmetlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar. Bu destek sitesi sayesinde sorun çözüm sürecinin her adımında size gerekli bilgiler sunulur; sorun bazında veya dönemsel raporlar alınarak, hizmetin kalitesi değerlendirilir.